Javna nabavaPLANA NABAVE ZA 2018.

Sukladno članku 28 zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) uprava društva Gradskog poduzeća d.o.o. donosi plan nabave za poslovnu 2018. godinu. Isti je usvojen na skupštini društva dana 22.12.2017. godine. Plan nabave za poslovnu 2018. godinu objavit će se na stranicama društva ( Gradsko poduzeće d.o.o. ) i u EOJN-u:

Plan nabave za 2018.(xls.format)

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017.

Registar pogledajte na linku ispod:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. (pdf.format)

 

DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017.

Sukladno članku 28. Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“broj 120/16.), uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja,donijelo je plan nabave za poslovnu 2017. Godinu. Uprava društva dana 27. 12. 2017 godine donosi dopunu plana nabave za 2017 godinu. Iza rednog broja 8,dodaje se redni broj 9 i redni broj 10. u stupcima koji glasi. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost. Dopunu pogledajte na linku ispod:

Dopuna plana nabave 27.12.2017. (pdf.format)

 

DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017.

Sukladno članku 28. Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“broj 120/16.), uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijela je plan nabave za poslovnu 2017. Godinu. Uprava društva dana 02.11.2017 godine donosi dopunu plana nabave za 2017 godinu. Dopunu pogledajte na linku ispod:

Dopuna plana nabave 02.11.2017. (pdf.format)

 

PLAN NABAVE ZA 2017.

Sukladno članku 20.st.1.i 2. Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“broj 90/11.), te izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijela je plan nabave za poslovnu 2017. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st .1. i 2. istoga zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2017. godinu usvojen je na 28. sjednici Skupštine društva dana 29.prosinca.2016. godine i obavljen na internetskoj stranici društva dana 17.siječnja.2017.g.

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

NABAVA GORIVA ZA VOZILA

 

97.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

2.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

25.800,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

3.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

4.

KORIŠTENJE PROSTORA,ZAKUPNINE I NAJAMNINE

 

26.400.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

5.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

6.

NABAVA PARKIRNIH APARATA

 

141.780,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

7.

KONCESIJE

 

64.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2017.g.

2017.g.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Gradsko poduzeće d.o.o u svojstvu trgovačkog društva u vlasništvu Grada Vodica, Obala Juričev Ive Cota 10., ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (pdf.format)

 

 

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016.

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.), te izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijela je Plan nabave za poslovnu 2016. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2016. godinu usvojen je na 24. Sjednici Skupštine društva dana 22.prosinca.2015.godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 30.prosinca.2015.g. Plan nabave je izmijenjen dana 24.ožujka 2016.godine na 25.Sjednici Skupštine društva i objavljen na internetskoj stranici društva.

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA (Trokut)

 

150.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

2.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA (Plava plaža)

 

110.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

3.

NABAVA GORIVA ZA VOZILA

 

85.500,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

25.800.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

5.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

6.

KORIŠTENJE PROSTORA,ZAKUPNINE I NAJAMNINE

 

26.400,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

8.

NABAVA PARKIRNIH APARATA

 

50.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.


 


PLAN NABAVE ZA 2016.

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.), te izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijela je Plan nabave za poslovnu 2016. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2016. godinu usvojen je na 24. Sjednici Skupštine društva dana 22.prosinca.2015.godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 30.prosinca.2015.g.

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA (Trokut)

 

150.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

2.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA (Plava plaža)

 

110.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

3.

NABAVA GORIVA ZA VOZILA

 

96.500,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

25.800.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

5.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

6.

KORIŠTENJE PROSTORA,ZAKUPNINE I NAJAMNINE

 

26.400,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g.

8.

NABAVA PARKIRNIH APARATA

 

50.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2016.g.

2016.g. 

 

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015.

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) Uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijela je izmjene nabave za poslovnu 2015. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Izmjene plana nabave za poslovnu 2015. godinu usvojen je na 22. Sjednici Skupštine društva dana 25.ožujka 2015.godine i biti će objavljen na internetskoj stranici društva dana 31.ožujka 2015.g.

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA

 

66.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

2.

NABAVA GORIVA EUROSUPER

 

36.900,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

3.

NABAVA GORIVA EURODIESEL

 

78.600,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

25.800.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

5.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

6.

KORIŠTENJE PROSTORA,ZAKUPNINE I NAJAMNINE

 

26.400,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

8.

KONCESIJE

 

64.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

9.

NABAVA PARKIRNIH APARATA

 

187.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g. 

 

PLAN NABAVE ZA 2015.

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.), te izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijela je Plan nabave za poslovnu 2015. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2015. godinu usvojen je na 20. Sjednici Skupštine društva dana 22.prosinca.2014.godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 30.prosinca.2014.g.

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

 PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

2.

NABAVA GORIVA EUROSUPER

 

36.900,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

3.

NABAVA GORIVA EURODIESEL

 

78.600,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

25.800.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

5.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

6.

KORIŠTENJE PROSTORA,ZAKUPNINE I NAJAMNINE

 

26.400,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.

8.

KONCESIJE

 

64.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2015.g.

2015.g.


 

 

 

 

PLAN NABAVE ZA 2014.

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.), te izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja,  donijela je  Plan nabave za poslovnu 2014. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2014. godinu usvojen je na 18. Sjednici Skupštine društva dana 18.prosinca.2013.godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 30.prosinca.2013.g.

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

 PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POVRŠINA

 

50.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

2.

NABAVA GORIVA EUROSUPER

 

32.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

3.

NABAVA GORIVA EURODIESEL

 

69.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

25.800.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

5.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

6.

KORIŠTENJE PROSTORA,ZAKUPNINE I NAJAMNINE

 

26.400,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.

8.

KONCESIJE

 

62.500,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2014.g.

2014.g.


 

 

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.g.(excel dokument)Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.g. (word dokument)

 

 

PLAN NABAVE ZA 2013.

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) Uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja,  donijela je izmjene  nabave za poslovnu 2013. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Izmjene plana nabave za poslovnu 2013. godinu usvojen je na 16. Sjednici Skupštine društva dana 15.srpnja.2013.godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 17.srpnja.2013.g.

 

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

 PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

NABAVA AUTOBUSA – MINIBUS
FINANCIJSKI LEASING

 

510.000,00 kn

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

6 mj/2013

60 dana

2.

NABAVA GORIVA EUROSUPER

 

40.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

3.

NABAVA GORIVA EURODIESEL

 

65.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

20.370.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

5.

ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

6.

PRAVNE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE

 

25.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

8.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

30.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

9.

PERONIZACIJA – AK VODICE

 

21.600,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

 

 

 

Sukladno članku 20.st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) Uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja,  donijela je  Plan nabave za poslovnu 2013. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2013. godinu usvojen je na 14. Sjednici Skupštine društva dana 21.prosinca.2012.godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 07.siječnja.2013.g.

 

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

 PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

NABAVA AUTOBUSA – MINIBUS
FINANCIJSKI LEASING

 

450.000,00 kn

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

4 mj/2013

60 dana

2.

NABAVA GORIVA EUROSUPER

 

40.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

3.

NABAVA GORIVA EURODIESEL

 

65.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

4.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

20.370.00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

5.

ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

6.

PRAVNE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE

 

25.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

7.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

55.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

8.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

30.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

9.

PERONIZACIJA – AK VODICE

 

21.600,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2013.g.

2013.g.

 

 


 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.g.  - Gradsko poduzeće d.o.o.

Klikom na ikonu preuzmi Registar ugovora

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.g.

Klikom na ikonu preuzmi Pregled sklopljenih ugovora 

 

Izmjena izjava odgovorne osobe kao javnog naručitelja Gradskog poduzeće d.o.o.
25.04.2012.g.
Ur.br. 44/2012

Obavještavamo da  izmjenom izjave  od 25.04.2012.g.  Gradsko poduzeće d.o.o. iz Vodica, ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi s tvrtkom „Adria-net  d.d.“, Josipa Šprljanja Akabe 69, Vodice, sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11“).

 

 

PLAN NABAVE ZA 2012.

Sukladno članku 20. st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) Uprava trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, donijelo je Plan nabave za poslovnu 2012. godinu, te odredila predmete nabave sukladno čl. 79. st.1. i 2. istog Zakona. Procijenjena vrijednost nabave izražena je u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave za poslovnu 2012. godinu usvojen je na 11. Sjednici Skupštine društva dana 21.prosinca.2011. godine i objavljen na internetskoj stranici društva dana 26.ožujka.2012.g.

 

 

R.br

Predmet nabave

Ev. br.
nabave

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka javne nabave
( i Dodatak II.B)

Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum

Planirani početak

Planirano trajanje nabave

 

 PLAN NABAVE - OBJAVA

1.

IZGRADNJA SIDRIŠTA – OTOK TIJAT

1/2011

280.000,00 kn

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

2 mj/2012

60 dana

2.

FINANCIJSKI LEASING ZA KUPNJU PLOVILA

2/2011

230.000,00 kn

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

4 mj/2012

60 dana

3.

NABAVA PARKIRNG OPREME

 

40.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

4.

NABAVA GORIVA EUROSUPER

 

30.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

5.

NABAVA GORIVA EURODIESEL

 

65.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

6.

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

20.372,28 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

7.

ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

 

36.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

8.

PRAVNE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE

 

40.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

9.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 

45.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

10.

NAJAM AUTOBUSA

 

40.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

11.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASNIŠTVA - LICENCE

 

30.000,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

12.

PERONIZACIJA – AK VODICE

 

21.600,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

13.

USLUGE ODVOZA OTPADA – OTOK TIJAT

 

68.400,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

14.

NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA

 

69.500,00 kn

Članak 18. točka 3.

Članak 18. točka 3.

2012.g.

2012.g.

 

 

 

 

 

 

PREGLED IZVRŠENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2011.GODINI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

 

 

R.br

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog
postupka

Datum sklopljenog ugovora

Iznos sklopljenog ugovora ( sa PDV)

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

 

 Pregled izvršenih ugovora

1.

N-16-M-126207-280611

OTVORENI POSTUPAK

01.08.2011.g.

122.323,50 kuna

Auto-Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o.,Zastavice 25 c,
Hrvatski Leskovac

01.08.2011.g.

122.323,50 kuna


 

Napomena: U 2010.g. i  2011.g. Gradsko poduzeće d.o.o. nije koristilo pregovaračke postupke javne nabave.


 


JAVNA NABAVA - OBAVIJEST
19.03.2012
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11.) ne postoje gospodarski subjekti s
kojima GRADSKO PODUZEĆE   d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 10., Vodice, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Izjava odgovorne osobe kao javnog naručitelja Gradskog poduzeće d.o.o.
19.03.2012.
Ur.br. 11/2012

Na temelju članka 13.stavka 8. zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11.), dajem slijedeću

IZJAVU

kojom ja Ivica Slavica, kao jedini član uprave- direktor Gradskog poduzeće d.o.o., izjavljujem da niti ja , niti sa mnom povezane osobe u smislu članka 13.stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, ne obavljamo upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, niti smo vlasnici poslovnog udjela,dionica,odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0.5%. Odnosnom izjavom utvrđuje se da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gradsko poduzeće d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Direktor – jedini član uprave
Ivica Slavica