SMS parkingSMS parking je usluga koja omogućuje plaćanje parkiranja putem SMS poruke!  Ne mislite na vrijeme kada ističe plaćeno parkiranje jer će Vas mobilni parking upozoriti o isteku parkiranja putem SMS poruke.


Uvjeti plaćanja sms-parkiranja - Gradsko poduzeće d.o.o. - Vodice

 

Ovom uslugom omogućava se plaćanje parkiranja na javnim parkiralištima  u Gradu Vodicama, a čiju naplatu obavlja Gradsko poduzeće d.o.o.. Cijene, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja utvrđuje Grad Vodice, a sva javna parkirališta na kojima je moguća ova usluga imaju oznaku mobilnog parkinga.


Plaćanje parkiranja: Krajnji korisnik plaća parkiranje slanjem SMS poruke na mobilni parking broj odgovarajuće parkirne zone.

Parking brojevi: Svaka parkirna zona ima svoj parking broj:

Zona 1 - Parking broj 708227
Zona 1A - Parking broj 707101
Zona 2 - Parking broj 708247
Zona 3 - Parking broj 708249

Način plaćanja: SMS poruka kojom se inicira plaćanje parkiranja mora biti u obliku: registracijska oznaka vozila bez razmaka, interpunkcije i hrvatskih znakova (ČĆĐŠŽ pretvoriti u CCDSZ), samo alfanumerički znakovi sa registracijske oznake vozila. Za nepravilan upis registracijske oznake odgovornost snosi isključivo krajnji korisnik.

Potvrda plaćanja: Krajnji korisnik plaća parkiranje u parkirnoj zoni slanjem jedne SMS poruke na mobilni parking broj odgovarajuće zone, te u roku od dvije minute prima povratnu SMS poruku sa svim podacima na svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja. Ukoliko GSM operator ne dobije potvrdu o primitku povratne sms poruke na mobilni telefon krajnjeg korisnika u tom roku, plaćanje parkiranja ovom uslugom nije uspjelo, a račun krajnjeg korisnika neće se teretiti. Krajnjem korisniku će biti poslana SMS poruka u kojoj ga se obavještava da plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava svaka prethodna poruka.

Novo plaćanje i produženje parkiranja: Svako novo plaćanje parkiranja putem mobilne parking usluge staro plaćanje ne stavlja van snage ako se radi o promjeni zone, a ukoliko se radi o produženju parkiranja onda vrijedi do zadnjeg roka produženja.


Kontrola parkiranja
:
Kontrolu parkiranja obavljaju kontrolori Gradskog poduzeća.


Radno vrijeme: Plaćanje parkiranja putem ove usluge dostupno je 24 sata na dan, ali se parkiranje naplaćuje prema radnom vremenu .


Pritužbe: Pravo na pritužbu krajnji korisnik stječe ukoliko je prijavio parkiranje ovom uslugom, te dobio povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, a ipak je primio dnevnu parkirnu kartu . Krajnji korisnik se obvezuje u slučaju pritužbe predočiti povratnu SMS poruku. Sve pritužbe obvezuje se riješiti Gradsko poduzeće d.o.o. u dogovoru s krajnjim korisnikom.


Račun: Svaki krajnji korisnik nakon primitka povratne SMS poruke, a time i odobrenja plaćanja može zatražiti ispis računa od strane Gradskog poduzeća na osnovu predočene povratne SMS poruke.