Odnosi s

javnošću

Mi smo tu za vas...

Gradsko poduzeće d.o.o. iz Vodica će sve odluke, zakone i zanimljivosti koje se tiču prava i obveza objavljivati u našoj kategoriji Odnosi s javnošću. Pratite nas i budite u toku s najnovijim zakonima i odlukama.

OPĆI UVJETI

ODLUKE

OSTALI VAŽNI DOKUMENTI

PRAVILNICI

PREGLED SPONZORSTAVA I DONACIJA

ZANIMLJIVOSTI

ZAKONI

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU ( NN 41/18)

ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBLILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PROMETU (NN 75/13, 36/15, 46/17)

ZAKON O RADU (NN 93/14, 127/17)

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/05, 41/08125/11, 78/15, 29/18)

ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)

OVRŠNI ZAKON (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15)

ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI (NN 139/10, 19/14)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Reklamacije

Imate prigovor vezano za parking, autobusni prijevoz ili privez vozila obratite nam se i dat ćemo sve od sebe da riješimo situaciju u najkraćem mogućem roku.

Javna nabava

Ovdje možete pregledati podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi, te plan javne nabave u tekućoj godini.

Gradsko poduzeće Vodice d.o.o.

  • Obala J. Ive Cota 10, 22211 Vodice
  • info@parking-vodice.com
  • +385 22 444 591

Pratite nas i na društvenim mrežama

Copyright © Gradsko poduzeće Vodice Created with love by