Povlaštene parkirne karte

 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) koja:
– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom, uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu nekretnine
– ima vozilo registrirano na svoje ime ili koristi drugo vozilo što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili nekim drugim dokazom.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:
– koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora.
– ima vozilo registrirano na ime pravne osobe ili koristi drugo vozilo što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili nekim drugim dokazom.
Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobno kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Fizičke i pravne osobe koje na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu ne smiju imati nepodmirene obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.

U zimskom periodu, u vremenu od 01.10. do 30.04., za sve stanovnike koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Vodica, Organizator je osigurao povlaštene uvjete korištenja javnog parkirališta sukladno OPĆIM UVJETIIMA UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM NA PODRUČJU GRADA VODICA.

Vrste i cijene povlaštenih parkirnih karata utvrđene su CJENIKOM KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM NA PODRUČJU GRADA VODICA.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promjeni vozilo za koje je ista izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom.

Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
a) za vozilo za koje je izdana, tj . za registracijsku oznaku parkiranog vozila,
b) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom 
c) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Korisnici koji ostvaruju pravo na povlaštenu parkirališnu kartu prilikom izdavanja iste trebaju dostaviti traženu dokumentaciju i ispunjen zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte koji mogu preuzeti s  navedene poveznice ili osobno u uredu Gradskog poduzeća d.o.o.

Fizičke osobe trebaju dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu, dokaz o vlasništvu nad nekretninom (za one koji nemaju prijavljeno prebivalište u Gradu Vodicama).

Pravne osobe trebaju dostaviti prometnu dozvolu vozila, obrtnicu ili izvadak iz sudskog registra, te dokaz da se poslovni prostor nalazi u zoni naplate  (ugovor o najmu, vlasnički list i sl. ).

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE – FIZIČKE OSOBE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE – PRAVNE OSOBE

Reklamacije

Imate prigovor vezano za parking, autobusni prijevoz ili privez vozila obratite nam se i dat ćemo sve od sebe da riješimo situaciju u najkraćem mogućem roku.

Javna nabava

Ovdje možete pregledati podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi, te plan javne nabave u tekućoj godini.

Gradsko poduzeće Vodice d.o.o.

  • Obala J. Ive Cota 10, 22211 Vodice
  • gradsko.poduzece@gmail.com
  • +385 22 444 591

Pratite nas i na društvenim mrežama

Copyright © Gradsko poduzeće Vodice Created with love by