Zaštita osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Sukladno članku 18 a stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)  Uprava društva Gradsko poduzeće d.o.o. je donijela ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.

Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Gradskog poduzeća d.o.o., njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti na ovoj stranici i u uredu Gradskog poduzeća d.o.o., Obala Ive Juričev Cota 10, Vodice u redovno radno vrijeme ureda.

Zahtjev se može predati osobno ili poslati poštom na istu adresu s naznakom “Službenik za zaštitu osobnih podataka”.

Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu info@parking-vodice.com, s naznakom u naslovu poruke ” Za službenika za zaštitu osobnih podataka”.

Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu.
 
Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je:
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 46 09 000
Fax: +385 1 46 09 099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr
 

Reklamacije

Imate prigovor vezano za parking, autobusni prijevoz ili privez vozila obratite nam se i dat ćemo sve od sebe da riješimo situaciju u najkraćem mogućem roku.

Javna nabava

Ovdje možete pregledati podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi, te plan javne nabave u tekućoj godini.

Gradsko poduzeće Vodice d.o.o.

  • Obala J. Ive Cota 10, 22211 Vodice
  • gradsko.poduzece@gmail.com
  • +385 22 444 591

Pratite nas i na društvenim mrežama

Copyright © Gradsko poduzeće Vodice Created with love by