Često

postavljana

pitanja

Vi pitate, mi odgovaramo...

Saznajte odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi parkiranja u Vodicama

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (SLUŽBENI GLASNIK GRADA VODICA, broj 1/15. od 24. ožujka 2015. godine, koristi se DNEVNA PARKIRALIŠNA KARTA. Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje
dnevne parkirne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.

Naplata dnevne parkirne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne parkirne karte u roku osam dana od izdavanja iste preko žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne parkirne karte na blagajni Organizatora parkiranja (u daljnjem tekstu: Gradsko poduzeće d.o.o. Obala J. I . Cota 10. Vodice).

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu parkirališnu kartu u predviđenom roku, dužan je , osim iznosa dnevne karte putem mjesečnog računa platiti i eventualne stvarne troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će se u nalogu upozoriti. Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator parkiranja
pokrenut će protiv njega ,a u svoje ime i za svoj račun, prisilne oblike naplate.

Korisniku javnog parkirališta omogućuje se korištenje istog po povoljnijim uvjetima uz korištenje jednosatne ili višesatne parkirališne karte uz primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja. Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana.

Sukladno parkirališnoj zoni u kojoj se nalazite potrebno je SMS poruku u kojoj se nalazi isključivo registarska oznaka vozila poslati na broj 708227(zona1), 707101(zona1A), 708247(zona2), 708248(zona2A) 708249(zona3). Potrebno je pričekati povratnu informaciju da je parkirališna karta uredno plaćena, koliko poruka pošaljete, za toliko sati ste platili naknadu za parkiranje.

Po isteku vremena za koje ste putem mobitela platili naknadu za korištenje parkirališta, na isti mobitel dobit ćete obavijest. Tada možete na istovjetan način produžiti parkirnu kartu na još sat vremena, odnosno i nadalje razmjerno vremenu korištenja javnog parkirališta.

Od prodavača/ice tražite parkirnu kartu za parkirnu zonu u kojoj se nalazite. Crvene parkirne karte su za I zonu, žute za II. zonu, zelene za III. zonu. Prilikom kupnje parkirališne karte na automatu, potrebno je ubaciti novac u automat sukladno uvjetima naplate razvidnim na automatu, odnosno razmjerno vremenu korištenja javnog parkirališta, potrebno je uzeti potvrdu i istaknuti je na vidnom mjestu na vozilu, kako bi bila razvidna ovlaštenom kontroloru. Automat ne vraća ostatak novca!

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) koja:
– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom, uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu nekretnine
– ima vozilo registrirano na svoje ime ili koristi drugo vozilo što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili nekim drugim dokazom.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:
– koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora.
– ima vozilo registrirano na ime pravne osobe ili koristi drugo vozilo što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili nekim drugim dokazom.
Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobno kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.
Fizičke i pravne osobe koje na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu ne smiju imati nepodmirene obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promjeni vozilo za koje je ista izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom.

Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
a) za vozilo za koje je izdana, tj . za registracijsku oznaku parkiranog vozila,
b) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom 
c) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

U zimskom periodu, u vremenu od 01. 10. do 30. 04., za sve stanovnike koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Vodica, Organizator je osigurao povlaštene uvjete korištenja javnog parkirališta sukladno OPĆIM UVJETIMA UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM NA PODRUČJU GRADA VODICA.

U SVIM ZONAMA VOZILA ZA INVALIDE NA OZNAČENIM INVALIDSKIM MJESTIMA BEZ NAPLATE UZ ISTAKNUTU INVALIDSKU OZNAKU ZA VOZILA INVALIDA. Na parkirališnim mjestima koja nisu označena za invalide, korisnik javnog parkirališta, invalid uz istaknutu invalidsku oznaku na vozilu ima pravo konzumirati parkirališno mjesto 60 minuta bez naplate.

Ne. Kad bi snosili odgovornost za oštećenje na parkiranim vozilima, onda bi naknada za korištenje parkirališta bila veća.

Potrebno je platiti korištenje javnog parkirališta drugim modelom naplate.

Obratite se najbližem ovlaštenom kontroloru, obavijestite nas na broj telefna: 022/444/591 ili dođite u naše prostorije, Obala J. I. Cota 10. (poviše Fine).

Od trenutka zaustavljanja vozila na javnom parkiralištu, odnosno od trenutka opažaja ovlaštenog kontrolora unutar deset (10) minuta potrebno je platiti naknadu za korištenje javnog parkirališta sukladno Pravilniku o organizaciji i načinu naplate parkirališta.

Reklamacije

Imate prigovor vezano za parking, autobusni prijevoz ili privez vozila obratite nam se i dat ćemo sve od sebe da riješimo situaciju u najkraćem mogućem roku.

Javna nabava

Ovdje možete pregledati podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi, te plan javne nabave u tekućoj godini.

Gradsko poduzeće Vodice d.o.o.

  • Obala J. Ive Cota 10, 22211 Vodice
  • info@parking-vodice.com
  • +385 22 444 591

Pratite nas i na društvenim mrežama

Copyright © Gradsko poduzeće Vodice Created with love by